I DZIEŃ IMPERIUM

15 maja obchodziliśmy I Dzień  Imperium. Z tej okazji orędzie wygłosił JIM Gajusz I.

Jego Imperatorska Mość w swoim oświadczeniu nie popadł w zachwyt nad stanem Imperium.  Obiektem jego krytyki padła nikła aktywność i nikłe osiągnięcia legislacyjne minionego roku istnienia Imperium.  Zamiast jednak grzmić niczym Iuppiter  JIM starał się zmotywować obywateli swoim przemówieniem. Poniżej prezentujemy jego treść:

Ave Populusque Tyrenthia!

Ludu Imperium!

Minął nam rok, rok od kiedy ustanowiono z woli Senatu i Obywateli Kodeks Imperium i zastąpiono starą, skostniałą Republikę naszym wspaniałym Imperium! Już rok od kiedy nieudolny system republikański ustąpił przed pryncypialną monarchią. Wielki to dzień dla nas, dziękuję wszystkim, którzy przez ten rok pracowali na rzecz naszego wspólnego dobra!

Owy rok nie był rokiem złym, rokiem dostatków też nie był. Senat Imperialny w ciągu tego roku uchwalił wiele znaczących praw, wypełniając luki legislacyjne. Dało się zauważyć, znikome ale co prawda jednak ożywienie w samorządach. Wreszcie w ostatnich dniach wróciliśmy do debaty nad kształtem gospodarki… to wszystko jednak za mało w kontekście całego roku.

Skłamałbym, mówiąc, że jestem zadowolony. Bo nie jestem. Wierzę, że my, obywatele imperialni, niezależnie od naszej kultury czy wyznawanej religii, jakich multum w naszej imperialnej mozaice jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej. O wiele więcej! Nadać Imperium należne mu miejsce w v-świecie, uczynić z niego lokalną potęgę, najpierw na terenie Oriens, później rozszerzając nasze wpływy na dalsze części mikroświata. Imperium ma święty obowiązek być państwem silnym, niepodległym, suwerennym i potężnym! Na całym Oriens a nawet dalej wspomnienie Tyrencji ma przywodzić na myśl, prawo, porządek i potęgę!

Celem tego, do końca maja przewiduję zakończenie rozmów nad naszą wizją Imperium, nad gospodarką. Składam również deklarację – do końca miesiąca na forum Senatu wpłynie nowy projekt konstytucji, uproszczony względem obecnego o niepotrzebne artykułu, jak również zmieniający ustrój z pryncypatu na dominat! Imperium musi pozostać silne i zjednoczone, zjednoczone w naszej różnorodności, spojone przez jedno prawo, jedno państwo i jednego Augusta Caesara! Wzywam wszystkich wiernych ojczyźnie synów i córy do pomocy w budowie tego wspaniałego przedsięwzięcia! Salut!

Na zakończenie ogłoszę listę nobilitowanych i odznaczonych za wkład w rozbudowę Imperium.

Imperator Tyrencji postanawia wynieść do rangi nobila:
– Jego Ekscelencję patrycjusza Cnaeusa Numeriusa Scipio, duxa imperialnego
– Jego Ekscelencję patrycjusza Quintusa Aureliusa Scipio

Imperator Tyrencji postanawia odznaczyć następujące osoby:

– Jego Ekscelencję nobila Camillusa Plautiusa Scaevole Magnusa:
Orderem Dwugłowego Orła
Orderem Odrodzenia Tyrencji
Krzyżem Patria Concordis

– Jego Ekscelencję nobila Tiberiusa Aureliusa Scipio:
Orderem Dwugłowego Orła
Orderem Odrodzenia Tyrencji

– Jego Ekscelencję nobila Alexusa Sergiusa Ligotus
Orderem Odrodzenia Tyrencji
Orderem Dyplomaty Imperium

– Jego Ekscelencję nobila Cnaeusa Numeriusa Scipio:
Orderem Odrodzenia Tyrencji

– Jego Ekscelencję nobila Quintusa Aureliusa Scipio
Orderem Odrodzenia Tyrencji
Krzyżem Patria Concordis

– Jego Ekscelencję patrycjusza Gaiusa Tarpeiusa Ligotus
Orderem Odrodzenia Tyrencji

– Jego Ekscelencję patrycjusza Aulusa Aureliusa Scipio
Orderem Odrodzenia Tyrencji

Gratuluję odznaczonym i nobilitowanym, dziękuję za uwagę , to wszystko na dziś, Salve Populus!

Czy marzenia JIM o silnym Imperium się spełnią? Z całego serca na to liczymy! Ave Imperator Gaius I Augustus Caesar! Vivat Imperium! Vivat Populus!

Reklamy
Kategorie:Kultura, Polityka, Tyrencja

Szlakiem oficjalnych wizyt

Image

Jego Imperatorska Mość Gaius I spędził dzisiejszy dzień pod znakiem oficjalnych wizyt dyplomatycznych.

O godzinie 16 JIM uczestniczył w koronacji JKM Doriana Vilandera odbywającej się w Zamku Królewskim Wurstreich. Przekazał on nowemu królowi gratulacje od siebie jak i narodów Imperium Tyrencji. Obdarował również JKM prezentem – beczką doskonałego, 30% luminackiego piwa, trunku szczególnie poważanego przez tyreńską arystokrację. Imperator zapewnił o kultywowaniu przyjaźni tyreńsko-wurstlandzkiej, jak i wyraził nadzieję, że panowanie JKM będzie owocne dla całej Wurstlandii. JIM nie odmówił również poczęstunku i napitku po koronacji.

Z Wurstlandii JIM pożeglował na pokładzie OIT „Neptun” do znajdującej się w części kontynentalnej Imperium  Zadoli, skąd drogą lądową udał się do Trizopolis. JIM spotkał się tam z prezydentem Trizondalu JE Simonem von Landsbergen oraz panami Marcelem Hansem i Mateuszem Żandarmskim. Przedstawiono plany założenia wspólnej placówki oświatowej. JE Prezydent i  JIM wyrazili swoje zadowolenie z faktu oraz przebiegu spotkania. Zapowiedziano rozwój współpracy tyreńsko-trizondalskiej.

Obecnie Imperator przebywa w swojej prywatnej rezydencji w  Zadoli. Jutro w godzinach porannych wróci drogą morską do miasta stołecznego Regiomontum.

Kategorie:Ogólne Tagi: , ,

Senat w komplecie

14 sierpnia 2011 2 Komentarze

11 sierpnia 2011 r. decyzją Senatu JE Quintus Aurelius Scipio został Pretorem Tyrencji. Dzisiaj zakończyły się zaś wybory na Trybuna Ludowego. Oznacza to, iż Senat wreszcie obraduje w pełnym składzie.

W przypadku nominacji Pretora nie było niespodzianek. Od początku wiadomo było iż zostanie nim Quintus Aurelius Scipio, który otrzymał 100% głosów Senatu w pełnym składzie.

Trybunem Ludowym został jeden z dość młodych obywateli. Gaius Tarpeius, obywatel od 5 sierpnia 2011 roku został reprezentantem ludu w Senacie. W wyborach, w których prawo głosu mieli wszyscy niżej urodzeni tj. equites i cives przy frekwencji 30% otrzymał 100% głosów. Jako Trybun Ludowy ma być ich głosem w Senacie Imperialnym. Chociaż nie posiada prawa do głosowania, to może debatować, jako jedyny spośród niższych warstw. No i może zgłosić veto do każdej ustawy dotyczącej  podatków, obowiązków obywatelskich i praw do pomocy państwowej.

Warto również zaznaczyć, iż Gaius Tarpeius jest członkiem Rodu Ligotus w randze zaprzysiężonego. To zwycięstwo z pewnością umocni już i tak wielkie wpływy Rodu. Przypomnijmy – obecny Imperator jest głową tego szlacheckiego Rodu, a Prefekt Ligocji arystokratą w randze Członka Rady.

ZOBACZ:

Rangi w Rodzie Ligotus

Podział Społeczny Tyrencji

Kategorie:Polityka, Tyrencja

Senat Imperialny nominowany

8 sierpnia 2011 1 komentarz

Jego Imperatorska Mość Gaius I Cornelius Ligotus wczoraj o godz 22:48 oficjalnie powołał Senat Imperialny.

Łatwo zauważyć, że JIM stawia na sprawdzonych ludzi, którzy przewyższają go stażem w Tyrencji. I tak na Proconsula (zastępca Imperatora przyp. red.) powołał JE nobila Camillusa Plautisa Scaevola, ostatniego Konsula Republiki Tyrencji. Zresztą JE nobil Scaevola otrzymał również stanowisko Liktora (urzędnik odpowiedzialny na sprawy wewnętrzne przyp.red) w Triumwiracie (trzech najwyższych Senatorów po Imperatorze i Proconsulu)

Triumwirem Edylem (urzędnik ds. zagranicznych) został JE nobil Tiberius Aurelius Scipio – którego obecny Imperator spotkał pierwszy raz gdy negocjowali wcielenie Republiki Ligocji do Tyrencji. JIM reprezentował wtedy Ligocję jako minister w rządzie tymczasowym, JE Tiberius Tyrencję  jako Edyl.

Jedynym członkiem Triumwiratu który stażem nie przekracza roku jest JE patrycjusz Cnaeus Numerius Scipio, z pochodzenia Ligocjanin. JE Cnaeusus został powołany na stanowisko Duxa (dowódca Armii Imperialnej).

Nominacje jakich dokonał JIM są o tyle ciekawe, że stanowiska Edyla nie objął jego kuzyn, dawny Edyl i obecny Prefekt Ligocji JE nobil Alexus Sergius Ligotus.  Wszedł on jednka wskład Senatu jako reprezentant Prefektury Ligocji (Reprezentant Prefektury Wielkotyrencji nie został wyłoniony z racji braku w tej Prefekturze władz samorządowych).

Co również ciekawe, redakcja dowiedziała się że kandydatura ostaniego Edyla Republiki WCzc. nobila Nerona Silviusa Pictora w ogóle nie była brana pod uwagę przez JIM.

Nie zaskoczyły za to Rody Arystokratyczne, zgodnie z przewidywaniami Scypioni wystawili JE Tiberiusa Aureliusa Scipiona, Scaevola JE Camillusa Plautiusa Scaevola, a Ród Ligotus będzie reprezentowal sam Imperator.

Jak widać, najwięcej do powiedzenia w Senacie będzie miał JE Camillus Scaeovla (3 głosy) i JE Tiberius Scypion (2 głosy).

Senat musi jeszcze dokonać wyboru Preatora (głównego sędziego Imperium przyp. red.), w chwili obecnej jedynym zgłoszonym kandydatem z nominacji Imperatora jest WCzc. patrycjusz Quintus Aurelius Scipio, a plebs musi wybrać swojego Trybuna (reprezentanta niższych warst społecznych w Senacie przyp. red.). Imperator zapowiedział  wybory na środę.

Kategorie:Polityka, Tyrencja

Nowa Konstytucja dla Ligocji

8 sierpnia 2011 Dodaj komentarz

Głosowanie w Sejmie Ligockim

Od roku Ligocja stanowi autonomiczną część składową Państwa Tyreńskiego. Dotychczas region działa na podstawie ustawy konstytucyjnej z dn. 3 VIII 2010 r. Teraz jednak Ligocjanie zdecydowali się na gruntowną reformę prawno-ustrojową swojego terytorium, czego pokazem było uchwalenie przez Zgromadzenie Ligocji nowej ustawy konstytucyjnej. Nowa ustawa jasno określa wyłączne kompetencje samorządu ligockiego i tym samym daje mu ogromne kompetencje w zakresie m.in. (art. 10): prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, finansów publicznych, własnych podatków, gospodarki przestrzennej i własnościowej czy też sąd0wnictwa i prokuratury.

Kategorie:Ligocja, Polityka

Wywiad z Camillusem Plautiusem Scaevola

4 sierpnia 2011 Dodaj komentarz
Camillusem Plautiusem Scaevola

Camillus Plautius Scaevola

Wywiad z Camillusem Plautiusem Scaevola

Redaktor: Alexus Sergius Ligotus.

 

Witaj

Witam Pana Redaktora

Dotychczas byłeś Konsulem Tyrencji. Jak się teraz czujesz, gdy nie stanowisz już tej najwyższej postaci państwa?

Teraz? Naprawdę czuję się lżej jako zwykły obywatel, okres mojego konsulatu był chyba najdłuższym okresem w dziejach Tyrencji, a także był okresem jej największej stagnacji.

Czy to dlatego nie zdecydowałeś się kandydować czy też uznałeś swego rodzaju wyższość możliwości i kompetencji obecnego Imperatora?

Rozważałem różne możliwości, od całkowitego odejścia z Tyrencji lub też częściowego wycofania się z działalności politycznej, a poświęcenie się pracy dla INT*. Jednak obecny Imperator będzie lepszy bo na pewno będzie miał więcej czasu niż ja.

* INT – Instytut Naukowy Tyrencji.

Co uważasz za największy sukces swych rządów a co za największą porażkę?

Zacznę może od największej porażki, która stała się z przyczyn technicznych, po prostu nie miałem dostępu do Internetu co spowodowało moją bardzo ograniczoną dzielność w mikroświecie. Jednak dużym sukcesem jest znalezienie nowego ogniwa dla Tyrencji a mianowicie chodzi mi tu o Ligocję i jej obywateli

Co ogólnie uważasz o Ligocji, Ligocjanach i ich – co by nie mówić – szerokiej autonomii?

Bardzo skrajne poglądy charakteryzują Ligocjan co dobrze wpływa na rozwijanie dyskusji, dialogu a także na poszukiwaniu kompromisów co do wyobrażeń naszej wspólnej Ojczyzny. Osobiście bardzo mi się podobają inicjatywy samych obywateli Ligocji co do promowania Tyrencji, a także rozwijania kultury.

Ligocjanie jak sami przyznają utożsamiają się silnie z Tyrencją, dzięki której – jak mówi słynna historia – przestali tułać się po świecie jak dzieci bez rodziców.. Czy uważasz, że autonomia tego ludu to dobra rzecz? Może trzeba ją zmienić, tj. ograniczyć lub poszerzyć? Sądzisz, że obecny Imperator zgodzi się na zmiany w autonomii, a co najważniejsze czy zgodzi się jej Prefekt? Czy generalnie zamierzasz tu w jakiś sposób interweniować jako Konsul-Senior?
Jako obywatel Tyrencji będę wspierał Imperatora lecz nie pozwolę godzić w ideę unii miedzy naszymi państwami. Ligocja dużo osiągnęła dzięki tej wspólnocie, proszę zauważyć że Augustem został Ligocjanin.

Przejdźmy do kultury. W jaki sposób chcesz działać na rzecz INT? Jest wiele spraw do załatwienia, ale czy masz jakieś priorytety? Jakiś system, że to pierw, a to na końcu? Przedstaw nam swoją koncepcję INT pokrótce.

Jak już kiedyś wspominałam chciałbym razem z państwami Orientu napisać wspólną historię, przykładem tego projektu jest napisana przez Surmeńczyków, historia tego kraju. Chciałbym też dokończyć swój własny projekt maty Imperium a także poszczególnych miast. Z Tyberiusem Claudiusem mamy zarys projektu Pocztu Władców Tyrencji co bardzo urozmaić nasze życie w mikronacji.

To bardzo interesujące inicjatywy, nie da się ukryć. A co ze sprawą języków? Ligocjanie zapewne zdecydują się na powstanie słownika polsko-ligockiego, jednak zastanawia mnie kwestia pozostałych języków. Czy Starotyrencja zamierza inwestować w język luminacki, albo w tyreński? Czy zamiast tyreńskiego nie lepiej po prostu łacina, względnie jakiś dialekt tego języka?
Czy jako działacz INT będziesz coś robić w tym kierunku?

Myślałem nad tym już trochę. Według mnie dla Tyrencji powinien zostać stworzony jakiś prosty odłam języka łacińskiego a dla Luminatu jego bardziej germańska wersja.

Czyli zamiast nowego języka preferujesz coś na zasadzie dialektu tyreńskiego czy dialektu luminackiego?

Tak, język Luminatu będzie dialektem łaciny tyreńskiej posiadając także swoje cechy germańskie.

Czy przed włączeniem Ligocji istniały już podwali tych etnolektów czy też jest to budowanie od zera?

Kiedyś na dawnych forach, gdzie większość danych zostało niechcący zniszczone były stworzone namiastki języka Luminatu, a pomysł żeby nowe języki Starotyrencji opierały się na łacinie jest dość nowy.

Wiele państw ma swoje akademie lub uniwersytety. Czy Tyrencja również winna mieć, a może trzeba powołać Uniwersytet Międzynarodowy?

Rolę uniwersytetu w założeniach pełnił już rolę Instytut Naukowy Tyrencji, a o przywrócenie tej funkcji będę się starał pracując w INT.

Jesteś założycielem nowego, pogańskiego związku religijnego. W jaki sposób chcesz przyciągnąć do siebie wyznawców? W opozycji do tego związku działa Cerkiew Ligocka, mająca nawet zagraniczną diecezję misyjną oraz związek religijny pogan germańskich. Czy zamierzasz podjąć jakieś kroki w celu eliminacji konkurencji z rynku wyznaniowego? A może w inny sposób zamierzasz szerzyć tę wiarę?

Będę starał się odwzorować religię Rzymu w czasach dzisiejszych wraz z domieszką ducha Tyrencji. Chciałbym żeby wiara znalazła wiernych także poza granicami Imperium ale zobaczymy w przyszłości.

Zostałeś poproszony o objęcie dwóch ważnych urzędów. Zamierzasz przyjąć nominacje?

Dalej się nad tym zastanawiam, chciałbym rozważyć wszystkie za i przeciw. Decyzję swoją ogłoszę dla Imperatora na dniach.

Dziękuję za wywiad

Dziękuję oraz żegnam się tyrenckim Ave!?

Wybory imperialne

2 sierpnia 2011 Dodaj komentarz
Gaius Cornelius Ligotus

Gaius Cornelius Ligotus

Wczoraj o 19:43 rozpoczęły się wybory na urząd Imperatora Tyrencji. Warto zauważyć iż konkurencja była zażarta, wręcz niewyobrażalna, bo… jednoosowa.  Ciekawym jest czy Gaius był jedynym, który czuł się na siłach czy też użył policji prywatnej do zduszenia konkurencji? Tego się pewnie nie dowiemy, niestety. Również podejrzane jest, że 38% glosujących odpowiedziało NIE. Czyżby byli to podstawieni wyborcy, którzy mieli dodać wiarogodności wyborom?

Tak czy owak mamy wybranego nowego Imperatora i chwała mu…

Kategorie:Polityka, Tyrencja